REFERENCER

Udvalgte opgaver fra tidligere

Træklatringsarrangement med:

Pædagogstuderende fra UCN Aalborg

Gæster på Gammelbro Camping

Virksomhedsarrangement for Adding ApS.

Privat arrangerede events

Instruktør på Accelerator-projekt

Aalborg Kommunes tilbud for 20 udvalgte drenge med særligt lave faglige præstationer.

Børnene tilbydes flere ugers intensiv undervisning med fokus på personlig udvikling, kost og motion.

Friluftsvejleder i Aalborg Ungdomskole

Undervisning af 7. til 10. klasse i friluftsliv og udeaktiviteter som led i aktivering af skolebørn efter "den nye" skolereform.

Undervisningen bestod af 5 til 15 gange, typisk med en afsluttende tur med overnatning i det fri.

Jeg underviste i skolernes nærområde i hele Aalborg Kommune, i alt fra bålbygning, lejrliv, gamle friluftslege til klatring og Mountainbike.

Reperation og eftersyn

Sæsonklargøring og løbende eftersyn af friluftsudstyr for flere skoler,

Close Menu